Download RICHTLIJN

RICHTLIJN VOOR VRIJWILLIGERS BIJ DE KILSDONKSE MOLEN 

Inleiding

De Stichting Kilsdonkse Molen heeft als doelstelling:

De watervlucht korenmolen en de water gedreven oliemolen duurzaam te laten functioneren in hun natuurlijke omgeving en zodoende een belangrijke bijdrage te leveren aan het sociaal-maatschappelijke leefklimaat in en rondom de gemeente Bernheze en De Meijerij van Den Bosch.

Met uitzondering van de Bedrijfsleiding worden alle werkzaamheden, direct gerelateerd aan de Kilsdonkse Molen uitgevoerd door bij de Kilsdonkse Molen geregistreerde vrijwilligers.

Om te komen tot een (groepsgewijze) uniforme handelswijze door de vrijwilligers is door het bestuur van Stichting De Kilsdonkse Molen deze Richtlijn voor vrijwilligers bij De Kilsdonkse Molen bekrachtigd .Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, kunnen deze aanvullend zijn uitgewerkt in een dienaangaande gedragscode.

Algemeen

In de periode van 1 april tot en met 31 oktober is De Kilsdonkse Molen, evenals alle daaraan direct gerelateerde activiteiten, volgens aangegeven dagen op de website, geopend  van 10:00 tot 18:00 uur. Op maandag en dinsdag is zowel De Kilsdonkse Molen als bijbehorend Bezoekerscentrum gesloten (m.u.v. de feestdagen 2e Paasdag, 2e Pinksterdag ).

In de periode van 1 november tot 31 maart zijn De Kilsdonkse Molen en het bijbehorend Bezoekerscentrum geopend op zaterdag en zondag 10.00 tot 17.00 uur. Op de andere dagen is De Kilsdonkse Molen c.a. alleen op afspraak voor groepen geopend.

Jaarlijks wordt een beperkt aantal vaste evenementen gehouden om De Kilsdonkse Molen extra te promoten. De vastgestelde evenementendagen zijn:

– Lentefeest: bij de start van het seizoen (maart / april)

– Nationale Molendagen, in mei

– Open Monumentendagen, september

– Oogstfeest, eerste zondag van oktober

– Walnoten-/Oliedag, in januari / februari

Tijdens het Lentefeest en Nationale Molendagen vinden er ook betaalde rondleidingen plaats; tijdens Open Monumentendag, het Oogstfeest en de Walnoten- / Oliedag worden geen betaalde rondleidingen uitgevoerd. Aan alle vrijwilligers wordt verzocht om zich tijdens deze evenementendagen (extra) beschikbaar te stellen.

Om als vrijwilliger bij Stichting De Kilsdonkse Molen geregistreerd te staan, beseft betrokkene – dat binnen de perken van redelijkheid – “vrijwillig” niet synoniem is aan “vrijblijvend” en accepteert en handelt hij/zij conform hetgeen in deze richtlijn is opgenomen.

De vrijwilliger vertegenwoordigt, vanuit zijn eigen betrokkenheid, tijdens zijn aanwezigheid en handelen Stichting De Kilsdonkse Molen. Dit wordt gekenmerkt door, zowel onderling als naar gasten uitstralen van enthousiasme, flexibiliteit (o.a. inzetbaarheid), correcte omgangsvormen bestaande uit respect; handelen vanuit gelijkwaardigheid; integriteit; eerlijkheid en zorg voor veiligheid. Hij/zij onthoudt zich van discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of ’grappen’. Waar mogelijk ondersteunen en adviseren zij elkaar.

De vrijwilliger ziet er verzorgd uit en draagt tijdens zijn/haar werkzaamheden de beschikbaar gestelde kleding met logo. Ook de bestuursleden verrichten hun taken op vrijwillige basis. Naast de werkzaamheden die voortvloeien uit hun specifieke bestuursfuncties, verrichten zij doorgaans ook werkzaamheden die vallen onder één van de hierna te noemen vrijwilligersfuncties. In alle gevallen conformeren zij zich aan en handelen overeenkomstig deze richtlijn.

De vrijwilligersorganisatie van de Kilsdonkse Molen kent de volgende onderscheidene groepen:

  1. Vrijwilligers werkzaam in het Bezoekerscentrum (gastvrouw / gastheer)
  2. Vrijwilligers die de rondleidingen in de molen verzorgen ( de ‘Rondleiders’)
  3. Vrijwillige molenaars en leerling-hulpmolenaars
  4. Vrijwillige schippers en gidsen op de fluisterboot (de ‘Fluisteraars’)
  5. Vrijwilligers belast met onderhoudswerkzaamheden (de ‘Technische Commissie’)

Ad 1.     Vrijwilligers werkzaam in het Bezoekerscentrum:

Verantwoordelijk voor aansturing en dagelijkse gang van zaken: bedrijfsleiding.

Werktijden Bezoekerscentrum:

Vrijwilligers werken in blokken van ± 4 uur, waarvan 3½ uur effectief. Het eerste blok begint om 9.30 uur (het bezoekerscentrum opent om 10.00 uur) tot 13.30 uur. Het tweede blok begint om 13.30 uur  en eindigt om 18.oo uur (het Bezoekerscentrum sluit om 18.00 uur). Zowel aan voor- als achterkant is er een half uur voorbereidingstijd c.q. afruim-, afsluitingstijd.

Uitgangspunt is dat er per blok (minimaal) twee vrijwilligers zijn ingepland. In de weekeinden kunnen scholieren worden bijgezet om de extra drukte in het seizoen mee op te vangen.

Scholieren mogen de kassa bedienen vanaf 16 jaar en ouder, maar werken onder de verantwoordelijkheid van de (dag verantwoordelijke) vrijwilliger(s) die op dat moment in het Bezoekerscentrum aan het werk is/zijn.

Werkzaamheden:

De werkzaamheden bestaan uit het ontvangen van gasten in het Bezoekerscentrum, deze te informeren over De Kilsdonkse Molen, hen desgevraagd te voorzien van een drankje en eventueel een hapje, de verkoop van winkelproducten, e.d.. Daarbij horen uiteraard de noodzakelijk kassa-, afwas- en kleine schoonmaakwerkzaamheden.

Planning:

Inplannen gebeurt in overleg met de vrijwilliger die de roosters opstelt.

Per mail via rooster@kilsdonksemolen.nl en/of per tel 06- 22 18 54 31.

Indien hij/zij na het inplannen toch verhinderd is, regelt hij/zij zelf een vervanger en geeft dit via de mail en/of telefonisch door aan de roosterplanning. De inzetplanning is voor de vrijwilliger zichtbaar op de website van De Kilsdonkse Molen www.kilsdonksemolen.nl, op de login pagina voor vrijwilligers. Inloggen gebeurt met de verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord.

Gevraagde Flexibiliteit:

Wenselijk is dat de vrijwilliger, gedurende het seizoen, gemiddeld 1 blokdeel per week komt werken en daarnaast tenminste 1 blokdeel per maand in het weekeinde (dus op zaterdag of zondag) invult. Tijdens de jaarlijks vaste evenementen wordt aanvullende beschikbaarheid – naar behoefte – op prijs gesteld. 

Ad2.      Rondleiders:

Verantwoordelijk voor aansturing en de dagelijkse gang van zaken: bedrijfsleiding en/of de dag verantwoordelijke in het Bezoekerscentrum.

Werktijden:

De rondleiders zijn beschikbaar voor het voeren van vooraf geplande rondleidingen, op alle dagen van de week, m.u.v. maandag en dinsdag. Bij geplande rondleidingen is de ingeroosterde rondleider een kwartier tevoren aanwezig voor ontvangst van de groep. Na afloop van de rondleiding draagt hij/zij  de groep over aan de baliemedewerker in het Bezoekerscentrum en stemt af hoe de afrekening plaatsvindt. Op zaterdag is er tijdens de gehele openstelling een rondleider beschikbaar om individuele en niet geplande rondleidingen te verzorgen.

Werkzaamheden:

De rondleiders houden hun verhaal over de Kilsdonkse Molen op basis van de Handleiding voor rondleiders. Zij stemmen de routes van de rondleidingen zorgvuldig af met de verantwoordelijke molenaars. De molenaars zijn bepalend voor de plaatsen die de rondleider met zijn groep kan bereiken.

Planning:

Inplannen gebeurt in overleg met de roosterplanner: rooster@kilsdonksemolen.nl

De inzetplanning kun je inzien op de website van de Kilsdonksemolen www.kilsdonksemolen.nl, op de login pagina voor vrijwilligers. Je logt in met de verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord.

Gevraagde flexibiliteit:

Wenselijk is dat de rondleiders – met name in het hoogseizoen – tenminste een dagdeel van 10:00 tot 13:30 uur of van 13:30 tot 17:00 uur per week beschikbaar zijn en eenmaal per maand op zaterdag.

Is uw interesse gewekt? Neem dan contact op met ons! Email: info@kilsdonksemolen.nl

Telefoon: 06-45762839