Midwintermalen bij De Kilsdonkse Molen

Op zaterdag 22 december zal voor de eerste maal in de geschiedenis van de Kilsdonkse Molen, de molen tot in de late avonduren te bewonderen zijn. Als er genoeg wind is zal de molen vanaf 10u tot ’s avonds 21u zijn graan malen.

We vieren dat de dagen weer langer worden en de natuur zich voorbereidt op een nieuw groeiseizoen van het graan. Maar ook met de gedachten dat de molenaars vroeger een zwaar leven hadden. Ze moesten vaak in de nacht uit hun bed als er wind stond om te gaan malen. Er is zelfs een verhaal waarbij de molenaar een touw aan de wieken bond en aan de poot van zijn bed. En als de wind dan in de avond of nacht kwam opzetten dan werd hij vanzelf wakker ‘gerammeld’. Het is misschien hieruit wel te verklaren dat er voor de molenaar gelegenheid genoeg was om op zijn molen meisjes te ontvangen om met hen te kunnen ‘malen’.

Het nachtmalen zal velen zwaar zijn gevallen en het is daarom geen wonder, dat dit in een molenversje tot uitdrukking komt…

Het molenaarsleven                              of         Of als hij ’s nachts moet uit zijn kooi

Heeft God ons gegeven                                     Al is het weer dan ookniet mooi

Maar het malen met de nacht                         Toch moet hij malen, slaap of niet

Heeft de duivel er in gebracht                          Want zonder meel zijn kan hij niet

De molen zal feestelijk verlicht worden en natuurlijk zijn er heerlijke warme drankjes te verkrijgen, erwtensoep, glühwein en oliebollen en zullen de rondleiders en molenaars u hartelijk welkom heten, zij hebben hun praatje al klaar voor u….