Organisatie Stichting De Kilsdonkse Molen

Contact: info@kilsdonksemolen.nl dit adres niet voor boekingen gebruiken!

Stichting De Kilsdonkse Molen

Secretariaat: Baron van den Bogaerdelaan 3, 5473 AV,  Heeswijk-Dinther, Tel: 06-51828016

Bankrelatie: Rabobank Bernheze.               Rek. nr.: NL79RABO0155 216 287

Op 8 september 2003 is Stichting ‘De Kilsdonkse Molen’ opgericht en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 17158335.

Doelstellingen:

  • Restauratie en reconstructie van het molencomplex (gerealiseerd op 8 mei 2009)
  • Realiseren van een bezoekerscentrum en een beheerderwoning
  • Uitvoeren van een exploitatieplan op basis van het belevingsconcept ‘(her) ontdek een unieke combinatie’ en gericht op o.a. educatie, recreatie, toerisme, zorg en productie.

ANBI gegevens website 2017

Raad van Advies
Sinds 1 januari 2010 wordt het bestuur van de Stichting De Kilsdonkse Molen ondersteund door een Raad van Advies, die gevraagd en ongevraagd adviseert ten aanzien van het onderhoud en de exploitatie van het molencomplex in de breedste zin.

Comité van aanbeveling
Stichting De Kilsdonkse Molen wordt bovendien gesteund door ambassadeurs met een grote maatschappelijke reputatie.

De taken binnen de besturen van de stichting zijn als volgt verdeeld:

  1. Hans Dekker, voorzitter Stichting De Kilsdonkse Molen
  2. Marcel Seegers, secretaris
  3. Dennis van Asseldonk, penningmeester
  4. Ben Cornelissen, fondsenwerving en sponsoring
  5. Paul Potters, beheerder/molenaar
  6. Jos Coenen, bezoekerscentrum
  7. Andre van Esch, bouw-technische zaken

* Het bestuur wordt op specifieke terreinen bijgestaan door:
Josien Barten, bedrijfsleider bezoekerscentrum

Vele vrijwilligers: molenaars, gidsen, gastvrouwen/heren bezoekerscentrum, techniek

De Raad van Advies wordt gevormd door Jan Nelissen, Maurits van Bouwdijk Bastiaanse, Willy van der Steijn en Hans van Zutphen.

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit de heren mr. F.J.M. Houben, oud Commissaris van de Koningin in de provincie Noord Brabant en ir. J.J. de Zeeuw, oud-voorzitter van de Vereniging De Hollandsche Molen

Stichting De Kilsdonkse Molen heeft haar missie, visie en doelstellingen voor de komende jaren vastgelegd in een Ondernemingsplan, met als titel ‘Een (her)ontdekking van een unieke combinatie’ Ondernemingsplan 2016-2021