foto7De rechteroever van de Aa kent een zeer lange bewoningsgeschiedenis met vele kernen, waaronder Hoog en Laag Beugt, Heeswijk en Dinther. Van de bouwwerken uit het verleden zijn er nog meerdere aanwezig, zoals de Norbertijnenabdij, kasteel Heeswijk, de neogotische katholieke kerken van Heeswijk en Dinther, de vroeg negentiende-eeuwse Nederlands-Hervormde kerk, het zeventiende-eeuwse huis Zwanenburg en boerderijen uit meerdere bouwperioden.

Er zijn diverse banden tussen deze bouwwerken. Zo was de Kildonkse Molen geruime tijd het eigendom van De Heren van Heeswijk en Dinther. Hoewel verschillende ingrepen invloed hebben gehad op het natuurlijke en agrarische landschap, is een groot deel daarvan nog steeds in gebruik zoals het dat ruim een eeuw geleden ook al was: hooiland, akker, bos en bewoning.Zwanenburg-1

Op veel plaatsen is de oude indeling van de percelen nog aanwezig of herkenbaar in de vorm van wegen, erfafscheidingen, afwateringssloten en coulissen.

Ook van de oude meanderende loop van de Aa zijn nog delen aanwezig, ondermeer bij huis Zwanenburg en kasteel Heeswijk, of herkenbaar zoals bij De Kilsdonkse Molen.
Tezamen hebben De Kilsdonkse Molen en zijn omgeving hoge landschappelijke waarde.