Het complex bestaat sinds 1842 uit een korenmolen (rechteroever) en een oliemolen (linkeroever). De korenmolen kon zowel door wind- als door waterkracht aangedreven worden. De Kilsdonkse Molen is nog een van de weinig overgebleven molens die ooit de oevers van de Aa tot leven brachten.

Bij de bouw van de Kilsdonkse Molen werd veelvuldig gebruik gemaakt van destijds kostbare materialen.

Diverse technische constructies vonden hier een eerste of op zijn minst vroege toepassing.
De bouwwerken geven daarmee informatie over de geschiedenis van de plaatselijke economie en over de ontwikkeling van de molenbouw in het algemeen.
Ze getuigen van de ondernemerszin en vooruitstrevendheid van bouwheer Cornelis van Aert. Enkele details wijzen er op dat Van Aert bekend was met de molenbouw in binnen- en buitenland.