Bernheze is aangesloten bij de regio-VVV Meierij en Noordoost-Brabant.
Informatie over hun mogelijkheden en activiteiten vindt u op www.vvvbrabant.nl